Adviezen

Met de adviezen van de  Jongerenambassadeurs willen we het beleid van het Stadsdeel (en soms zelfs de Gemeente) laten aansluiten op de wensen en behoeftes van de jongeren.

Er worden grote adviezen gegeven, met als doel grote impact op beleid. We nemen dan ook een voorstel voor uitvoering van het advies op en willen (een deel van) het advies in beleidsnota’s van het stadsdeel.

Er zullen ook ‘kleine’ adviezen gegeven worden. De kleine adviezen worden live tijdens vergaderingen of bijeenkomsten gegeven. Aan het eind van het advies wordt er een foto, filmpje of blogje gemaakt door de Jongerenambassadeurs met een samenvatting van het advies en een mogelijke belofte van de ontvangende organisatie.

De Jongerenambassadeurs Noord adviezen aan stadsdeel Noord 2023:

Komende adviezen

Gedurende het jaar zullen er meerdere adviezen aan stadsdeel worden overhandigd en daarna op deze website gepubliceerd.